Notariusz Warszawa – zawód z przyszłością?

Jednym z ważniejszych oraz bardziej poważanych wśród społeczeństwa zawodów jest właśnie zawód notariusza, od którego całkiem sporo w naszym życiu zależy. Wszystkie najważniejsze sprawy związane z naszym życiem i jednocześnie z uprawomocnieniem będą zawierane właśnie za pośrednictwem notariusza. To oznacza, że jest on w grupie zawodów tak zwanego zaufania publicznego. Musi nie tylko posiadać odpowiednie cechy osobowości, ale także musi mieć odpowiednie kwalifikacje, aby pomagać swoim klientom i jednocześnie konkurować o nich z innymi notariuszami w okolicy. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że notariusz zdecydowanie należy do grupy wartościowych, przyszłościowych zawodów.

Notariusz Warszawa – jak można nim zostać?

Droga kariery notariusza jest długa, jednak nie można się zniechęcać, gdyż nagroda w postaci własnej kancelarii notarialnej jest w stanie wynagrodzić wszystkie trudy oraz lata spędzone na nauce. Aby zostać notariuszem, w pierwszej kolejności konieczne jest skończenie studiów z zakresu prawa na której z uczelni – nie ma znaczenia, czy będzie to prywatna, czy państwowa uczelnia. Same studia nie należą do najłatwiejszych, najczęściej również są studiami pięcioletnimi jednolitymi, co oznacza, że nie ma podziału na licencjat oraz magisterkę.  Kolejnym etapem jest odbycie aplikacji notarialnej, która odbywa się u konkretnego, wybranego samodzielnie notariusza lub przydzielonego na mocy Izby Notarialnej. Aplikacja wymusza również odbycie półrocznej praktyki w jakimkolwiek sądzie, a praktyka ma obejmować sprawy nie tylko księgowo-wieczyste, ale także cywilne i rejestrowe. Każda aplikacja zakończona jest tak zwanym egzaminem notarialnym, który należy zdać, aby móc przejść do kolejnego etapu. Dalej przyszły notariusz odbywa dwuletni staż jako asesor. Kiedy ukończy go pozytywnie, może liczyć na nominację na notariusza, zezwalającej na prowadzenie własnej kancelarii notarialnej http://www.kancelaria-notarialna.net. Trzeba mieć jednak na uwadze, że tego typu zawody i liczba notariuszy w danym regionie geograficznym jest starannie ograniczana przez samorządy terytorialne.

Co może robić notariusz?

Każdy notariusz – Warszawa to, czy inne miasto, nie ma znaczenia, uprawnienia ma dokładnie takie same. W zakres obowiązków czy raczej przywilejów notariusza wchodzi  przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych – rzecz, z której najbardziej znamy ten zawód, poświadczających zbycie lub nabycie nieruchomości, ale także sporządzanie aktów związanych z przekazywaniem darowizny, z poświadczeniem dziedziczenia, przyjmowaniem do przechowania ważnych dokumentów, papierów wartościowych, a nawet pieniędzy, sporządzaniem odpisów czy wypisów oraz wyciągów z konkretnych dokumentów, a także tworzenie projektów poszczególnych dokumentów czy oświadczeń, zakładanie dowolnych spółek. Jak się okazuje, lista uprawnień jest całkiem spora. Trzeba pamiętać, że każda kancelaria ustanawia własne ceny za sporządzenie dokumentów, nie zmieniają się jedynie ceny podatków czy opłat sądowych.

Podobne wpisy: